"People never care how much you know until they know how much you care."  

John C. Maxwell 

Vanuit betrokkenheid bijdragen aan zinvolle zorg

Elles werkte achttien jaar als arts en startte haar eigen coach- en trainingspraktijk Vanuit Bewustzijn In Beweging. Om ook op een meer creatieve en samenwerkende manier een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid en het levensgeluk van mensen. Zij richt zich in haar procesbegeleiding vooral op medici en academici. En los van titels en professies gewoon op iedereen die zijn/haar eigen-wijsheid en sensitiviteit wil inzetten voor persoonlijke en professionele groei.