Als gecertificeerd Secure Base coach, procesbegeleider, trainer en spreker, mede voor het landelijk Peer Support platform van de VvAA, heb ik ruime expertise en ervaring in het begeleiden van artsen en andere zorgprofessionals op het gebied van complexe en uitdagende casuistiek die veel impact kan hebben op de persoon in de professional. Ik begeleid sinds 2019 namens ARQ-IVP ook professionals uit andere hoog-impact beroepen bij het omgaan en zonodig verwerken van existentieel uitdagende ervaringen. Zoals bij de politie, het OM, de rechtbank en bijvoorbeeld forensisch artsen, een traumahelicopterteam en Veilig Thuis medewerkers. Ik ontwikkel workshops Veerkracht en begeleid dialoogsessies gelieerd aan dit thema. Alles ten behoeve van het behoud van bevlogen zorgprofessionals!

Mijn coach- en trainingspraktijk richt zich met name op ‘herorienterende artsen met een rijkdom aan ervaring’ en ik heb specifiek ook ervaring met opvang van artsen na impactvolle werkervaringen door mijn werk als landelijk Peer Support coach en als freelancer voor het Instituut voor Psychotrauma waarbij ik mental check up gesprekken voer met professionals uit de hoog-impact beroepen. De mensen die ik begeleid staan vaak voor belangrijke keuzes of hebben veel te verwerken en veel te bieden (maar soms tijdelijk even wat minder door een disbalans). Ze hebben ervaring met complexe situaties die een groot beroep doen op hun veerkracht. Ik heb veel kennis van behandeling van (beroepsgerelateerd) trauma, als dit toch aan de orde is en dan verwijs ik gericht door, maar ik richt mij in mijn procesbegeleiding vooral op preventie daarvan.

Recent sprak ik voor de tweede maal op een congres over de impact van tuchtzaken voor BIG geregistreerden. Zie voor de presentatie de pagina in het menu met de naam 'Peer Support' of benader mij voor de handout met tekst en dia's die ik hiervoor maakte. 

Waar ik jou mee kan helpen:

  • Ondersteuning in het helder krijgen waar de pijn van het incident voor jou zit.
  • Hulp om vanuit verschillende perspectieven recht te doen aan jezelf gegeven de context.
  • Vaardigheden en inzichten uit de Verbindende Communicatie en de Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en over posttraumatische groei die verwerking bevorderen.

Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het gesprek over een rijkere geneeskunde. Het is me een groot goed dat er meer openheid komt in de zorg en dat er eerlijk gedeeld kan worden over de impact van ons werk op onszelf als persoon. Ik hoop dat het erkennen van onze eigen menselijkheid meer collectief geïncorporeerd wordt in onze professionele identiteit.

“Een onbedoelde gebeurtenis is behalve voor patiënten en diens naasten ook voor artsen, verpleegkundigen en paramedici ingrijpend. Zorgverleners betrokken bij een incident worden daarom second victim genoemd. Een incident staat haaks op de bedoelingen van zorgverleners.  Zij willen zorgdragend voor een patiënt en hen zeker geen schade doen. Daarom is in de nasleep van het incident, naast een zorgvuldige opvang en begeleiding van de patiënt en diens naasten, ook ondersteuning van de betrokken zorgverleners van belang.”

bron: Artikel ‘’impact van patiëntveiligheidsincident op zorgverleners wordt onderschat. Onbedoelde schade treft ook de arts”

‘Incident of calamiteit? Heb meer aandacht voor de arts’

Vijf vragen aan Elles Bindels

Tijdens de Coronacrisis is het belang en aandacht voor de mentale ondersteuning van artsen en andere zorgprofessionals in een stroomversnelling gekomen. Om de verhalen uit de medische praktijk te delen en elkaar te ondersteunen en inspireren ben ik de Peer Podcast serie gestart. 

                                                                                    bron figuur Herstelproces: ARQ-IVP

Elles: als arts heb ik te maken gehad met een kansloze reanimatie in een setting waarin nauwelijks ondersteuning was. Daarnaast werd ik geconfronteerd met een ernstig agressie-incident, met daaropvolgend een tuchtzaak. Ik ervoer in mijn werkomgeving weliswaar erkenning voor mijn adequate optreden, maar weinig erkenning voor  de impact die de ervaren onveiligheid op mij had. Twee jaar later ‘won’ ik de tuchtzaak, maar de prijs was hoog. Uit eigen ervaring kan ik zeggen hoe belangrijk het is dat je dan iemand hebt die niet alleen empathisch luistert, maar ook echt begríjpt waar je in het proces tegenaan loopt. De opluchting en ondersteuning die dit geeft, maakt de weg naar verwerking vrij.  

Vanuit betrokkenheid bijdragen aan zinvolle zorg