Waar ik jou mee kan helpen:

  • Ondersteuning in het helder krijgen waar de pijn van het incident voor jou zit.
  • Hulp om vanuit verschillende perspectieven recht te doen aan jezelf gegeven de context.
  • Vaardigheden en inzichten uit de Verbindende Communicatie en de Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en over posttraumatische groei die verwerking bevorderen.

Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het gesprek over een rijkere geneeskunde. Het is me een groot goed dat er meer openheid komt in de zorg en dat er eerlijk gedeeld kan worden over de impact van ons werk op onszelf als persoon. Ik hoop dat het erkennen van onze eigen menselijkheid meer collectief geïncorporeerd wordt in onze professionele identiteit.

“Een onbedoelde gebeurtenis is behalve voor patiënten en diens naasten ook voor artsen, verpleegkundigen en paramedici ingrijpend. Zorgverleners betrokken bij een incident worden daarom second victim genoemd. Een incident staat haaks op de bedoelingen van zorgverleners.  Zij willen zorgdragend voor een patiënt en hen zeker geen schade doen. Daarom is in de nasleep van het incident, naast een zorgvuldige opvang en begeleiding van de patiënt en diens naasten, ook ondersteuning van de betrokken zorgverleners van belang.”

bron: Artikel ‘’impact van patiëntveiligheidsincident op zorgverleners wordt onderschat. Onbedoelde schade treft ook de arts”

‘Incident of calamiteit? Heb meer aandacht voor de arts’

Vijf vragen aan Elles Bindels

Tijdens de Coronacrisis is het belang en aandacht voor de mentale ondersteuning van artsen en andere zorgprofessionals in een stroomversnelling gekomen. Om de verhalen uit de medische praktijk te delen en elkaar te ondersteunen en inspireren ben ik de Peer Podcast serie gestart. 

                                                                                    bron figuur Herstelproces: ARQ-IVP

Elles: als arts heb ik te maken gehad met een kansloze reanimatie in een setting waarin nauwelijks ondersteuning was. Daarnaast werd ik geconfronteerd met een ernstig agressie-incident, met daaropvolgend een tuchtzaak. Ik ervoer in mijn werkomgeving weliswaar erkenning voor mijn adequate optreden, maar weinig erkenning voor  de impact die de ervaren onveiligheid op mij had. Twee jaar later ‘won’ ik de tuchtzaak, maar de prijs was hoog. Uit eigen ervaring kan ik zeggen hoe belangrijk het is dat je dan iemand hebt die niet alleen empathisch luistert, maar ook echt begríjpt waar je in het proces tegenaan loopt. De opluchting en ondersteuning die dit geeft, maakt de weg naar verwerking vrij.  

Vanuit betrokkenheid bijdragen aan zinvolle zorg