De Temple Index of Functional Fluency (T.I.F.F.) is een gedragsanalyse instrument dat een uitwerking is van het Functional Fluency model. Dit instrument geeft een indruk van interpersoonlijke effectiviteit. Voor degenen die er bekend mee zijn en het interessant vinden: het model komt voort uit het TA concept van de integrerende Volwassene. Hierbij gaat het om het flexibel gebruik kunnen maken van en recht doen aan je gedragsopties in het hier en nu. De vraag die bij Functional Fluency centraal staat is: ‘Do I and others benefit’? 

De TIFF-vragenlijst is een psychometrisch instrument. Het is door pedagoog Susannah Temple ontwikkeld aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, waarbij de 9 modi, 54 gedragsindicatoren en de 108 vragen uit de vragenlijst getoetst en gevalideerd zijn. T.I.F.F. wordt als instrument ingezet in coachings- en trainingstrajecten. Het bespreken van de uitkomsten van de vragenlijst is een co-creatief proces en heeft een onderzoekende insteek. De uitkomsten zijn niet gericht op waarheidsvinding, maar op het betekenis geven aan eigen gedrag onder verschillende omstandigheden, waarna er bewuster gekozen kan worden voor het inzetten van effectiever gedrag.

Het vertellen van je eigen verhaal met betrekking tot situaties en het ontdekken van de specifieke betekenis ervan geeft ruimte voor reflectie op achtergronden en motieven. En daar ontstaat ruimte voor gedragsverandering.

Het profiel dat uit de T.I.F.F.-vragenlijst naar voren komt is uniek voor de persoon en geeft een indruk hoe je je energie verdeelt over de diverse gedragsmodi. Het plaatst mensen niet in een categorie, maar gaat uit van het flexibel inzetten van persoonlijke kwaliteiten. Het nodigt uit om opties in te zetten die je in bepaalde contexten nog laat liggen. Hierbij is bewustwording de sleutel tot meer persoonlijke effectiviteit. Met een sterke focus op al aanwezige kwaliteiten, biedt dit profiel een intrigerende en bemoedigende start voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling.

T.I.F.F. analyses kunnen aan het begin van coachings- en trainingstrajecten worden ingezet. Dit kan zowel individueel, maar ook als onderdeel van teamsessies of als 360 graden feedback instrument.

In een persoonlijk gesprek van 2 uur wordt ingezoomd op je persoonlijke Functional Fluency profiel. Meestal wordt het gekoppeld aan een geformuleerde leerwens. Wil jij ook zo'n persoonlijke analyse, meld je dan aan of neem  contact met me op om de opties te bespreken. Ik kan je vooraf vrijblijvend een voorbeeld laten zien hoe zo'n profiel eruit ziet en welke informatie je er allemaal uit kunt halen, voordat je besluit een persoonlijke analyse te laten doen.


In 2015 ben ik gecertificeerd als T.I.F.F. -provider. Vanaf dit jaar ga ik ook mijn bijdrage leveren aan het opleiden van nieuwe providers in het licentietraject. Als gevolg van de Coronacrisis is de volgende providersopleiding verplaatst naar voorjaar 2021. 

Ben je coach, counselor, therapeut of trainer en wellicht al bekend met TA en Functional Fluency en wil je meer weten over het T.I.F.F. licentietraject, neem contact met me op. 

Je kunt ook deelnemen aan mijn workshop over toepassing van het Functional Fluency model waarop de T.I.F.F. gebaseerd is. Dit heb ik in mei 2019 op zeiltjalk de Lis gedaan, waarbij we tussendoor ook gaan zeilen onder begeleiding van schipper en matroos van de Lis. Zodra het weer kan en mag, bied ik deze workshops weer op deze manier aan. De workshop kan ook op aanvraag voor jouw team verzorgd worden en een andere locatie dan de zeiltjalk is natuurlijk mogelijk. Deelnemers aan de workshop vragen soms vooraf een persoonlijke T.I.F.F. analyse aan, om de lessen uit de workshop direct aan hun eigen ontwikkelvraag en T.I.F.F. profiel te kunnen koppelen en zo nog meer waarde uit de workshopdag te halen. 

Vieve ter Laak van Heldere zaken over de T.I.F.F.gedragsanalyse:

”een heel prettig en gelijkwaardig onderzoek”

“je hebt goud in handen! Jij als mens, met al je kennis en ervaring en dan nog zo’n instrument dat zoveel inzicht geeft…. Je klanten weten niet hoe ze met hun neus in de boter vallen!”