Intervisie begeleiden kan op vele manieren en ik maakte kennis met methoden die mooie resultaten opleveren. Toen ik Adrianne van Doorn (ontwikkelingskundige en meer) van Social@dvisors leerde kennen en zag welke vorm zij heeft ontworpen om een gezamenlijk leerproces te begeleiden, was ik meteen gecharmeerd van het ontwerp van het Bordspel Ontwikkelingskunde © (2016) en van de mogelijkheden tot verdieping en opbrengst die deze vorm biedt. Kennis van het begeleiden van leerprocessen is in het proces van het spel geïntegreerd. Leren krijgt vorm in samenwerking met elkaar en dit spel nodigt echt uit tot effectief reflecteren!

In oktober 2019 leerde ik werken met het Bordspel. Ik trad daarmee toe tot het Gilde van ontwikkelingskundigen, een groep begeleiders die het leren in asynchrone wederkerigheid hoog in het vaandel heeft staan. Ik ben enthousiast over de helderheid en structuur gevende visuele vorm die Adrianne het spel heeft gegeven. Haar vader maakte op ambachtelijke wijze de olijfhouten centrale pion waarop de intervisievraag gepositioneerd wordt. Niet onbelangrijk.

Op deze site kun je meer lezen over het bedrijf Social@dvisors van Adrianne van Doorn en over de mogelijkheden met het Bordspel en haar leergang Ontwikkelingskunde.

Wil je dat ik een keer langskom met de koffer met het Bordspel Ontwikkelingskunde om te bekijken of het iets is voor begeleiding van jullie intervisie?