Ik coach zowel artsen als mensen met een heel andere achtergrond die aangetrokken zijn tot mijn werkwijze. Voor artsen verwijs ik naar de pagina's onder Peer Support.

In de hectiek van alledag heb je nauwelijks tijd om bij jezelf stil te staan. Af en toe vertragen is cruciaal om je verder te ontwikkelen in de door jou gewenste richting. Het kan bij coaching gaan om het (nog) niet gevoerde gesprek te voeren. En om te voelen wat al je ervaringen voor jou betekenen. Om van daaruit steeds terug te komen bij jouw waarden en behoeften. Dan blijf je dicht bij waar het je allemaal om draait in jouw leven en werk. Omdat je buiten je eigen werkcontext de tijd en ruimte neemt om stil te staan bij wat er in je omgaat, stimuleer je verfrissing van je perspectief en ga je nieuwe mogelijkheden zien.

Ik sta als coach en secure base begeleider naast je en daag je uit om vanuit verschillende perspectieven naar je ontwikkelvraag te kijken. Ik nodig je uit om in beweging te komen op manieren die voor jou werken. Ik hanteer een integratieve, persoonsgerichte aanpak. Ik integreer concepten en inzichten uit Secure Base (bege)Leiderschap en werk daarbij met thema's uit de Transitiecirkel, de Acceptance and Commitment Therapie, TA en Functional Fluency en Verbindende Communicatie. Er is ook ruimte voor existentiële vragen en zingeving, waarbij aandacht voor verlies en rouw niet uit de weg gegaan wordt. Want juist door te ervaren waar verdriet en frustratie zit, kom je nog meer in contact met je eigen levenslust en met het waarom van alles wat je doet. Je hebt ongetwijfeld al zoveel geïnvesteerd en hebt de wens om beter uit de verf te komen. Dit gaat niet zonder struikelen en getuigen. En dat struikelen mag met enige charme gaan. Zorg dat je getuigen vindt die je durven confronteren vanuit een zorgzame intentie om jou tot groei te laten komen! 

Ik werk vanuit nieuwsgierigheid voor jouw beleving en vragen, vanuit openheid en gelijkwaardigheid. Niemand weet beter wat het beste is voor jou dan jijzelf. We zijn zelf degenen die betekenis geven aan welke vorm van begeleiding dan ook. 

Ik lever graag een bemoedigende bijdrage aan jouw ontwikkelvraag! Meer over mijn visie en werkwijze vind je onder Elles. Je kunt me ook even bellen voor het stellen van vragen of een eerste kennismaking: 06 20397621.

Indien gewenst kan er aan het begin van het traject een gevalideerd gedragsanalyse instrument worden ingezet, de Temple Index of Functional Fluency. Deze kan een mooi startpunt vormen van het coachingstraject. Het maakt helder hoe jij momenteel je energie verdeeld over effectieve en minder effectieve gedragingen. Ik ben als provider voor deze T.I.F.F. analyses gecertificeerd. Deze trajecten worden weleens vergoed door een werkgever.

Op de Inspiratiepagina kun je meer achtergrond informatie vinden van de modellen waarmee ik werk.

Wil je een gratis kennismakingsgesprek? Dat kan zowel online via Zoom als live op een plek die voor jou fijn voelt.

Zie hier de link naar mijn werkwijze.


Ik integreer in mijn coaching en training inzichten en praktijktoepassingen van de volgende modellen:

De Acceptance and Commitment therapie/theorie (A.C.T.):

In een notendop helpt A.C.T. je om met meer flexibiliteit om te gaan met je eigen gedachten en ervaringen. Het gaat hierbij niet om het veranderen van de inhoud van (pieker)gedachten en gedrag, maar om een meer accepterende en ruimte gevende verhouding tot deze inhoud. Mindfulness (contact met het hier en nu) maakt onderdeel uit van toepassing van ACT. Evenals de onderdelen -acceptatie -defusie -bewustwording van waarden – zelf als context en  -toegewijde actie. Afhankelijk van de grootste ‘pijn’ in de praktijk van de deelnemers, gebruik ik een kernoefening met een of meerdere van de 6 concepten uit de ACT.


De Nonviolent oftewel de Verbindende Communicatie.

In een notendop helpt de nonviolent (=verbindende) communicatie je om met mildheid verantwoordelijkheid te nemen voor de vervulling van je eigen behoeften. Het procesmodel biedt hierbij houvast en geeft de mogelijkheid stap voor stap te oefenen met onderscheid maken in Waarnemen, Voelen, Behoeften onderkennen en een Verzoek doen aan zjezelf en/of anderen. Vanuit respect en gelijkwaardigheid van ieders belangen en wensen.

Het helpt om waarnemen niet te verwarren met oordelen, om gevoelens niet te vermengen met gedachten, om de ander niet verantwoordelijk te houden voor de invulling van jouw behoeften en om een verzoek niet te verwarren met een eis.


TA en Functional Fluency.

In een notendop helpt TA en Functional Fluency je in het groeien in je autonome vermogen om vanuit bewustzijn en erkenning van de huidige situatie effectief gedrag te kiezen waarbij je je verantwoordelijk, kwetsbaar en assertief opstelt op een manier die goed is voor jezelf en de ander.

Het mooie is dat de ACT en de Verbindende Communicatie heel goed aansluiten bij de uitgangspunten van ook TA en Functional Fluency.

Allemaal helpen ze om vanuit openheid en gelijkwaardigheid meer volgens de voor jouw belangrijke waarden te leven, wat resulteert in meer voldoening, energie en persoonlijk en professioneel leiderschap. Ze werken allen met helder toepasbare concepten waar goed mee te oefenen is tijdens coaching en training en die direct in de praktijk positief effect geven.