Programma Training Peer Support voor artsen

Doel van de training is het opdoen van praktische kennis en vaardigheden om de rol van Peer Supporter in het ziekenhuis of in de zorginstelling te kunnen vervullen rondom de afhandeling van patientveiligheidsincidenten en andere impactvolle werkgerelateerde gebeurtenissen of Calamiteiten. Naast praktische oefening met de aangereikte technieken en het Drie Gesprekken Model van Peer Support wordt aandacht besteed aan inzichten rondom het dynamisch proces van Veerkracht en aan psycho-educatie over normale verwerking (het Verwerkingsschema). Daarnaast komt ook het belang van Sociale en Psychologische Veiligheid op de werkvloer aan bod, omdat deze invloed hebben op het delen over de emotionele impact en verwerking van impactvolle gebeurtenissen. Het bewaken van eigen grenzen en de grenzen van Peer Support en wanneer het wijs is om door te verwijzen, is onderdeel van deze training. Alle geboden theorie is ook vastgelegd in een syllabus, een filmpje met de kern van Peer Support en in artikelen die als literatuur in bijlages per email met de deelnemers wordt gedeeld. 

In deze Peer Support training krijg je handvatten om effectief om te gaan met de persoonlijke en professionele impact van een medisch incident of wat daarop kan volgen. Je leert hoe op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde inzichten die in de praktijk hun effect hebben bewezen je kunnen helpen op een goede manier om te gaan met de emotionele impact van een incident en je collega’s hierbij te ondersteunen door goed te luisteren en te observeren en de juiste vragen te stellen in je rol als Peer Supporter binnen jouw ziekenhuis of intramurale of extramurale zorginstelling. 

Trainer en begeleider

drs.Elles Bindels

Gecertificeerd trainer en teamcoach en systemisch opgeleid Secure Base procesbegeleider van maatschappen van medisch specialisten en huisartsen op het gebied van samenwerking, communicatie, veerkracht en leiderschap.


PROGRAMMA TRAINING PEER SUPPORT

Tijdstip

Tot

Onderwerp/werkvorm

09:00

09:45

Voorstellen, motivatie en leerwensen

09:45

10:30

Introductie (presentatie met inbreng en interactie met deelnemers)

10:30

11:00

Pauze

11:00

11:30

Theorie: Veerkracht als dynamisch proces en aangrijpingspunten om te versterken

11:30

12:45

Theorie: verwerkingsschema, normaliseren en signaleren. Kringenmodel.

Psychologische & Sociale Veiligheid, invloed van collegiale ondersteuning op veerkracht

12:45

13:45

Lunchpauze

13:45

14:15

Het 3-gesprekkenmodel en bevindingen Leernetwerk Peer Support, wetenschappelijke literatuur en Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Zorgprofessionals

14:15

15:45

Oefenen van simulatiegesprekken met trainingsacteur en terugkoppeling trainer

15:45

16:15

Pauze

16:15

17:00

Oefenen van simulatiegesprekken met trainingsacteur en terugkoppeling trainer

17:00

17:30

Afsluiting en evaluatie. Mogelijkheden vervolg bespreken (intervisie en/of verdieping)

 

Aanvullend op deze training is intervisie begeleiding mogelijk en verdiepingsmodules op het gebied van:

  • het dynamisch proces van Veerkracht
  • Moral Distress
  • Juridische aspecten bij klachten en Tuchtzaken (i.s.m. jurist) 
  • Psychologische Veiligheid en Safety II
  • Verbindend Samenwerken en Communiceren 


En individuele coaching van medisch professionals na impactvolle ervaringen die om verwerking en heroriëntatie vragen.

Voor een vrijblijvend verkennend gesprek, bel Elles op 06 20397621 of mail naar elles@vbib.nl                                              

Accreditatie voor deze training is voor 2024 toegekend bij de KNMG (ABAN punten) voor alle artsen. De training is op aanvraag mogelijk in zowel ziekenhuis als GGZ en ouderenzorginstelling en voor huisartsen.

infosheet en programma Training Peer Support door Elles Bindels www.vbib.nl Training & Coaching medici