Veerkracht en Psychologische Veiligheid, wat hebben die met elkaar te maken? Het zijn termen die na de pandemie, diverse wereldlijke crises en landelijke affaires in bekende organisaties nogal 'hot' zijn. Menig leidinggevende vraagt interne en externe organisatiecoaches om raad om Veerkracht en Psychologische Veiligheid te helpen creëren. 

Het zijn beide belangrijke aspecten van mentale gezondheid en welzijn. Veerkracht verwijst naar ons vermogen om met uitdagingen, stress en tegenslagen om te gaan en je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Psychologische Veiligheid verwijst naar een gevoel van vertrouwen dat mensen ervaren in hun omgeving om zichzelf te zijn, gedachten en gevoelens te uiten en risico's te nemen zonder angst voor negatieve consequenties. Dit laatste vraagt om zowel moedig zijn en ongemak accepteren als goed zorgen voor jezelf en de ander. Het vraagt ook om een wederkerige, eerlijke dialoog. En dat kan spannend zijn!

Een goede mate van Psychologische Veiligheid kan bijdragen aan het ontwikkelen van Veerkracht, omdat mensen zich meer gesteund en gewaardeerd voelen in een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en open kunnen communiceren. Dit kan helpen om beter om te gaan met stressvolle situaties en tegenslagen, omdat ze weten dat ze kunnen rekenen op steun en begrip van anderen. 

Aan de andere kant kan Veerkracht ook bijdragen aan het creëren van Psychologische Veiligheid, omdat mensen die veerkrachtig zijn beter in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zichzelf te beschermen tegen negatieve invloeden. 

Een organisatie die serieus werk maakt van het creëren van veerkrachtige en vitale samenwerking op de werkvloer investeert in de duurzame inzetbaarheid van bevlogen professionals.