2-daagse introductiecursus met vakgenoten uit de zorg.

Hoe blijf ik als a(n)ios, huisarts, specialist, physician assistant tijdens mijn werk in een uitdagende context goed in verbinding met mezelf, collega’s en met cliënten? Hoe ga ik op een constructieve manier om met conflicterende belangen? Hoe stel ik grenzen en kom ik voor mezelf op, op een manier waarbij de ander me goed kan blijven horen?

Het gedachtegoed en bijbehorend procesmodel van Nonviolent Communication, ontwikkeld door klinisch psycholoog Marshall Rosenberg, kan op verschillende manieren van nut zijn in je dagelijks werk als medisch professional. Het bevordert:

  • Zelf-verbinding: wat heb ik nodig en wat is belangrijk voor mij
  • Verbinding met cliënten: erkenning geven, helderheid creëren
  • Efficiency: goede afstemming bespaart tijd
  • Helderheid: wat is de essentie voor de patiënt en wat kun jij daarbij vanuit jouw rol wel en niet bieden?
  • Voorkomen van (escalatie van) conflicten door goed naar onderliggende behoeften te leren kijken en daarover te communiceren, ook als het spannend is.

Op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2024 is er een speciale tweedaagse training editie op een grote  zeiltjalk vanuit Muiden. Deze staat open voor alle medici die Verbindende/ NonViolent Communication willen leren integreren in hun werk en leven. Mogelijk heb je eerder al eens een dag training bij een van ons gevolgd en wil je je kennis en kunde opfrissen en oefenen en uitwisselen met andere vakgenoten. Je bent ook welkom als dit je eerste kennismaking is met de toepassing van NonViolent Communication. 

We stappen in de ochtend van 10 oktober 2024 op in Muiden, worden welkom geheten door schipper Léon en een matroos en zullen een groot deel van de training op het water zijn. De tjalk is heel geschikt als trainingslocatie door de grootte van de kajuit en een extra ruimte op het achterdek. Bij mooi weer kan er uiteraard ook buiten op het dek in groepjes geoefend worden.

Tussentijds worden 1 of 2  zeilen gehesen om korte stukjes uit te waaien vlak voor of na de lunch en einde middag/voor het avondbuffet. Er is een mogelijkheid om op de tjalk te blijven overnachten van donderdag op vrijdag! Vrijdagavond 11 oktober leggen we rond etenstijd weer aan in de haven van Muiden voor een avondbuffet met elkaar en sluiten we de tweedaagse af.

Inhoud van de training 

Tijdens de training gaan we in op thema’s die door (para)medici als uitdagend kunnen worden ervaren. We verkennen deze thema’s en oefenen met toepassing van de drie kernprocessen van Verbindende Communicatie:

  • Zelf-empathie: wat wordt er geraakt in jou? Wat heb jij nodig?
  • Empathisch luisteren: welke gevoelens en behoeften hoor je bij de ander?
  • Eerlijk uiten: helder zijn over je gevoelens en behoeften en het doen van concrete verzoeken.

Voor ieder van deze processen maken we gebruik van de vier bouwstenen van het model van Nonviolent Communication: Waarneming, Gevoelens, Behoeften en Verzoeken. We gaan ook in op de valkuilen, op manieren van communiceren die verbinding juist in de weg staan en hoe deze te vertalen naar communicatie die de onderlinge relatie ten goede komt. We maken daarbij gebruik van voorbeelden uit de eigen praktijk van de deelnemers.

Aanmelden of interesse?

De investering voor deze unieke tweedaagse training op de zeiltjalk is € 995,- per persoon (vrijgesteld van BTW), inclusief overnachting en lunch- en avondbuffet en thee en koffie aan boord. De scholing wordt gegeven door Boris Nauta en Elles Bindels. Onderaan deze pagina zie je hoe het programma van de tweedaagse eruit zien met een profielschets van de beide trainers.

We geven deze training op aanvraag ook op het droge voor organisaties (incompany), voor maatschappen en vakgroepen.

Accreditatie via de KNMG is in aanvraag voor alle artsen (a(n)ios, huisartsen en andere medisch specialisten. 

Op aanvraag ook voor (para)medisch professionals bij de andere beroepsverenigingen.

Wil je meer informatie over overleggen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Elles op 06 20397621 of door een mail te sturen naar elles@vbib.nl.

profiel trainers training Verbindende communicatie voor artsen

Profiel trainer drs. Elles Bindels

Elles is 18 jaar als arts werkzaam geweest in multidisciplinaire teams in diverse specialisaties. Ze heeft een BKO en een CRKBO-registratie waarmee ze o.a. een bijdrage levert aan de Teach the Teacher cyclus voor medisch specialisten en artsen opleidt voor het bieden van Peer Support na impactvolle werkervaringen. Ze is gecertificeerd trainer en teamcoach en systemisch opgeleid procesbegeleider. Begeleid vakgroepen medisch specialisten en huisartsen op het gebied van samenwerking, communicatie en leiderschap. Thema’s als het bevorderen van veerkracht, zowel individueel als in de samenwerking en het stimuleren van psychologische veiligheid komen hierbij aan bod. Sinds mei 2024 maakt ze parttime deel uit van het team Leiderschap & Organisatieontwikkeling in het Amsterdam UMC.

Sinds 2018 initieerde zij door de KNMG geaccrediteerde tweedaagse trainingen Verbindende Communicatie voor artsen (gebaseerd op het gedachtegoed van klinisch psycholoog dr. Marshall Rosenberg) in samenwerking met VINE Instituut voor Verbindende Communicatie. De aandacht voor empathie en compassie in de zorg is de afgelopen jaren gegroeid en het belang hiervan ook voor artsen zelf. Voor artsen die eerder training bij ons volgde, zijn er verdiepingsdagen mogelijk. Bijvoorbeeld op het thema omgaan met Moral Distress. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Profiel trainer drs. Boris Nauta

Boris Nauta geeft trainingen Verbindende communicatie aan particulieren en teams in organisaties. Hij is gecertificeerd door het internationale Center of Nonviolent Communication (CNVC.org). Boris studeerde Communicatiewetenschappen in Nijmegen en werkte daarna ruim 20 jaar als programma en operations manager voor onder meer Heineken International, Philips Design, Polestar en verschillende creatieve bureaus. Hij was betrokken bij de oprichting van THNK School of Creative Leadership. Zijn kracht ligt in het bouwen van professionele, effectieve maar vooral ook inclusieve en veilige teams. Vanaf 2016 volgde hij verschillende trainingen en assessments op het gebied van Nonviolent communication, een opleiding tot Mindfulness en compassie coach, en een post-academische opleiding aan het Centrum voor Mindfulness van het Radboud UMC te Nijmegen.

programma dag 1 training Verbindende communicatie voor artsen

Tijdstip

Tot

Onderwerp/werkvorm

trainers

09:00

09:45

Voorstellen, motivatie en leerwensen

Elles Bindels  Boris Nauta

09:45

10:30

Theorie: Introductie van de drie processen:

1) zelfempathie, 2) empathisch luisteren en 3) eerlijk uiten.

De vier bouwstenen van het NVC model:

Waarneming, Gevoelens, Behoeften, Verzoek

Elles Bindels  Boris Nauta

10:30

11:00

Pauze

11:00

12:45

Oefenen: Zelfempathie. Herkennen van eigen triggers en reactiepatronen. Oefenen met vertaling Oordelen naar Behoeften

Elles Bindels  Boris Nauta

12:45

13:45

Lunchpauze

13:45

15:45

Vervolg oefenen Zelfempathie a.d.h.v. eigen casuïstiek uit de praktijk

Elles Bindels  Boris Nauta

15:45

16:15

Pauze

16:15

17:00

Omgaan met zelfkritiek en vier manieren van empathisch luisteren

Elles Bindels  Boris Nauta

17:00

17:30

Afsluiting en evaluatie dag 1.

Elles Bindels  Boris Nauta

programma dag 2 training Verbindende communicatie voor artsen

Tijdstip

Tot

Onderwerp/werkvorm

trainers

09:00

09:45

Check-in gezamenlijk en meteen ook empathisch luisteren in de praktijk brengen

Elles Bindels  Boris Nauta

09:45

10:30

Opbouwen luistervaardigheid d.m.v. gevoelens en behoeftenpoker

Elles Bindels  Boris Nauta

10:30

11:00

Pauze

11:00

11:30

Theorie: verwarring rondom empathie en sympathie

Elles Bindels  Boris Nauta

11:30

12:45

Theorie en uitwisseling: inzicht in je eigen handelings- en interventie perspectief in de medische praktijk o.b.v. Non Violent Communiceren gedachtegoed.

Verkennen van strategieën om tot een win-win situatie te komen

Elles Bindels  Boris Nauta

12:45

13:45

Lunchpauze

13:45

15:45

Stoelenoefening met afwisseling vier manieren van reageren:

-empathisch luisteren naar jezelf, -empathisch luisteren naar de ander -eerlijk uiten –verzoek doen op een verbindende manier.

Elles Bindels  Boris Nauta

15:45

16:15

Pauze

16:15

17:00

Vervolg oefenen met empathisch uiten en doen van verzoek in verschillende contexten.

Elles Bindels  Boris Nauta

17:00

17:30

Afsluiting en evaluatie.

Elles Bindels  Boris Nauta