Taal over begeleiding en ontwikkeling

Auteur en psycholoog Karin Walthuis:

"Ha, Elles, zojuist in de auto de Podcast met jou geluisterd. Hartstikke leuk om jouw verhaal en visie te horen. Mooi en inspirerend. En veel herkenning in jouw taal en ideeën over begeleiding en ontwikkeling. "


Struikelend door het leven

Merijn:

“Elles, de uitspraak ‘Ik ga struikelend door het leven’, is zó mooi. Iedereen begrijpt wat je bedoelt. En echt, je zegt ‘met enige charme’. Het is ook echt charmant zoals je het zegt. Ik vind het echt een hele mooie treffende uitspraak van je!”

Ben er stil en geroerd van

Existentieel counselor Martine Hulsman:

Prachtig. Ben er stil en geroerd van: jouw perspectief op suïcide, de post traumatische groei, identiteit. Je zou les kunnen geven aan UVH…Veel woorden gehoord voor wat ik nog geen woorden kon vinden, prachtig.

Elles is opgeleid als arts en heeft wat zij noemt een nomadisch carrièrepad. Ze is werkzaam geweest in verschillende specialismen binnen en buiten het ziekenhuis en ervaart dat als een rijkdom. Eind 2016 besloot ze haar stethoscoop spreekwoordelijk aan de wilgen te hangen en zich volledig te gaan richten op wat haar altijd het meest geboeid heeft: groei en ontwikkeling van artsen zelf.

Sindsdien voelt ze zich meer de professional die ze altijd wilde zijn, door meer een luisterend oor te kunnen zijn, vanuit diverse perspectieven naar vraagstukken te kunnen kijken en andere benaderingen te integreren in haar werk. 

Tijdens haar studie geneeskunde was Elles ook patiënt. Al ging dat patiënt zijn tussen neus en lippen door. Ze kreeg het etiket van een dwangstoornis, omdat ze woorden en letters telde in haar hoofd. De eenzijdig, medicamenteuze benadering die bij een dergelijke diagnose kwam kijken, heeft haar destijds geen goed gedaan. Ze pleitte altijd al voor een meervoudig perspectief, zoals nu mooi verwoord in het boek van Floortje Scheepers 'mensen zijn ingewikkeld.' Ze ervaarde en zag tijdens haar werk in de GGZ en JGZ dat sterke kanten van mensen te weinig werden meegenomen in een herstelproces. In de opleiding tot revalidatiearts die ze eerder deed, kwam nog het meest aandacht voor amplitie naar voren. De rode draad in haar werk als arts en nu als professioneel begeleider en organisatie adviseur is veerkracht versterken. En om veerkracht te versterken, hebben we elkaar nodig. Het kijken naar invloed van context en kwaliteit van de interacties is daarbij onmisbaar. 

In de podcast praten we over kwetsbaar zijn, de invloed van ons taalgebruik op onze identiteitsbeleving, haar roeping, en de fenomenen stoornis, trauma, veerkracht en post-traumatische groei/transformatie). En over dokter-zijn als strategie om vooral getuige te kunnen zijn.

Het fenomeen post-traumatische groei kan een van de sporen van veerkrachtprocessen zijn. Openheid en eerlijkheid naar jezelf en in contact met anderen is cruciaal om van kwetsbaarheid ook kracht te maken. Hierdoor kunnen crisiservaringen tot groei leiden.

Zoals ze zelf zegt, ‘struikelt’ ze door het leven en dat struikelen gaat haar best aardig af.

Elles werkte na 2016 een aantal jaar als freelancer voor ARQ-IVP (Instituut voor Psychotrauma) waarbij ze een traumahelikopter team, forensisch artsen, slachtoffers na een schietpartij in een tram, politieagenten, officieren van justitie en andere professionals in de hoog-impact beroepen ondersteunde en de leidinggevenden adviseerde over het belang goede ondersteuning bij verwerking om trauma te voorkomen en duurzame inzetbaarheid van bevlogen en onmisbare professionals te behouden. Zij geeft Peer Support training aan artsen in ziekenhuizen en zorginstellingen en ondersteunt individuele artsen die na impactvolle werk- en privé ervaringen opnieuw de balans opmaken en soms voor spannende keuzes staan die ook effect hebben op hun professionele identiteit. Elles pleit voor erkenning van onze gezamenlijke menselijkheid en geloof in onze ontwikkelpotentie, vrij van labels!