Al vanaf mijn coschappen interesseerde ik me sterk voor ook de niet-medische competenties. Ik volgde opleiding in diverse communicatie-, gedrags-, en persoonlijkheidsmodellen. Ik vind een systemische kijk hierbij van groot belang. Mijn aandacht gaat vooral uit naar reflectie, zelfzorg en professionele identiteit van zorgprofessionals, omdat je zelf instrument bent in al je contacten. Het gaat vaak over de vraag: Hoe kan ik de dokter/zorgprofessional zijn die ik altijd voor ogen had, op een manier die zinvol en houdbaar blijft voelen?

Ik deed tien jaar lang ervaring op als arts in multidisciplinaire teams in met name de psychiatrie, de JGZ en de revalidatiesector. Daarnaast was ik docent en trainer binnen het medisch curriculum. Ik heb geleerd ook op creatieve manieren te helpen zoeken naar wat de ander helpt in een herstel- of ontwikkeltraject.

Mijn praktijk heb ik ‘Vanuit Bewustzijn in beweging’ genoemd, omdat het vergroten van je bewustzijn voorafgaat aan groei of herstel en dit uitgangspunt terugkomt in alle theorieën waar ik me door laat inspireren. Geen enkele theorie is heilig. Toepassing van welk model dan ook heeft alleen zin als je het op een zinvolle manier kunt verbinden aan jouw persoonlijke ervaring.

Ik houd me naast mijn coaching bezig met het initiëren en ontwikkelen van trainingen voor zorgprofessionals en academici op het gebied van effectieve, verbindende communicatie en gedrag, het vergroten van je mentale flexibiliteit en specifiek ook over het omgaan met de impact van incidenten in de zorg.