Mensen die bij mij voor coaching komen hebben een grote mate van eigen-wijsheid, creativiteit en geloven in hun zelfhelend en zelfoplossend vermogen. Ze willen zich meer bewust worden van de eigen bronnen en kwaliteiten van zichzelf (her)ontdekken. Ze zijn nieuwsgierig naar hun eigen potentie en naar de opties die ze nog kunnen inzetten om authentiek expressie te geven aan hun waarden.

De mensen die ik begeleid zijn zelf instrument tijdens hun werk. Ik ben dat natuurlijk zelf ook. Voor de opbrengst van een consult is het cruciaal dat de kwaliteit van het contact en de communicatie goed is. Ik geloof daarom in het streven om je steeds je eigen gevoelens en behoeften toe te eigenen, zodat je niet alles op anderen projecteert. Om dat te kunnen, is een veilige context belangrijk. Tijdens mijn coaching en training draag ik zorg voor een sfeer waarin je jezelf kunt zijn en je eerlijk kunt uiten.


De theorieën en modellen die ik integreer in mijn dienstverlening, hebben alle gelijkwaardigheid als uitgangspunt en gaan uit van de kracht van diversiteit en creativiteit en het groeien van autonomie in verbondenheid.

De basis van mijn aanpak is mede gevoed door het humanistische gedachtegoed, TA en Functional Fluency, de Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en de Verbindende (Geweldloze) Communicatie van Marshall Rosenberg. Allemaal helpen ze om vanuit openheid en gelijkwaardigheid meer volgens de voor jouw belangrijke waarden te leven, wat resulteert in meer voldoening, energie en persoonlijk en professioneel leiderschap.

Ik voel me aangetrokken tot een narratieve benadering, waarbij er aandacht en ruimte is voor existentiële thema’s. Weinig intensiteiten zijn mij vreemd en daar waar deze vanuit een medische blik vaak vanuit kwetsbaarheden worden geduid, kijk ik expliciet ook naar de groeikrachten die er in schuilen. Gezondheid is in de basis een subjectieve ervaring en het gaat in alles om de persoonlijke betekenisgeving die het verschil kan maken in ervaren levenslust.

Ik geloof dat het diagnosticeren van alles en iedereen zoals wij artsen aangeleerd hebben tijdens onze opleiding onze ervaring van heelheid niet ten goede komt. Dat we daarnaast hebben afgeleerd om onze eigen pols te voelen terwijl we de zorg dragen voor andere mensen. De Positieve Gezondheid benadering en de Positieve Psychologie passen goed bij mijn aanpak.

Om effectief in beweging te komen in de gewenste richting, kan het helpen om even stil te staan of tenminste te vertragen. Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk dit in de waan van de dag kan zijn. En ook hoe belangrijk het is. Want: ‘you can’t see your own reflection in running water.’ Door het vertragen, kom je weer dichter bij dat wat voor jou belangrijk is, waar je het allemaal voor doet. 

Ik zie de winst die dit oplevert in groeiprocessen van mezelf en anderen. Het kan spannend voelen. Het loslaten van bepaalde ‘drivers’, kan de pijn doen opkomen die eronder schuil gaat. Alsof je alleen maar oké bent, zolang het je lukt al die verschillende ballen hoog te houden. Het positieve is dat door dit proces, door ruimte te geven aan al deze gevoelens en gedachten, juist heel helder wordt welke richting je op wil bewegen. Een richting die levenslustig voelt.

de Acceptance and Commitment therapie/theorie (A.C.T.):

In een notendop helpt A.C.T. je om met meer flexibiliteit om te gaan met je eigen gedachten en ervaringen. Het gaat hierbij niet om het veranderen van de inhoud van (pieker)gedachten en gedrag, maar om een meer accepterende en ruimte gevende verhouding tot deze inhoud. Mindfulness (contact met het hier en nu) maakt onderdeel uit van toepassing van ACT. Evenals de onderdelen -acceptatie -defusie -bewustwording van waarden – zelf als context en  -toegewijde actie. Afhankelijk van de grootste ‘pijn’ in de praktijk van de coachee of deelnemer aan mijn workshops, gebruik ik een kernoefening met een of meerdere van deze 6 concepten uit de ACT.

de Nonviolent oftewel de Verbindende Communicatie

In een notendop helpt de nonviolent (=verbindende) communicatie je om met mildheid verantwoordelijkheid te nemen voor de vervulling van je eigen behoeften. Het procesmodel van de VC is hierbij behulpzaam, waarbij stap voor stap geoefend kan worden met onderscheid maken in Waarnemen, Voelen, Behoeften onderkennen en een Verzoek doen aan jezelf en/of anderen vanuit respect en gelijkwaardigheid van ieders belangen en wensen. 

TA en Functional Fluency

In een notendop helpt TA en Functional Fluency je in het groeien in je autonome vermogen om vanuit bewustzijn en erkenning van de huidige situatie effectief gedrag te kiezen waarbij je je verantwoordelijk, kwetsbaar en assertief opstelt op een manier die goed is voor jezelf en de ander.

(Meer over deze drie stromingen vind je op de Inspiratie pagina's)

Het mooie is dat de ACT en de Verbindende Communicatie heel goed aansluiten bij de uitgangspunten van ook TA en Functional Fluency.

Ze werken allen met helder toepasbare concepten waar goed mee te oefenen is tijdens workshops en coaching en die direct in de praktijk toe te passen zijn.

Ik geef mijn workshops en coaching ook op een grote zeiltjalk voor de liefhebbers. Ik werk hierin samen met schipper en gastvrouw Leon Oosterbroek van de Lis in Muiden.

Zeilen geeft uiting aan mijn verlangen om vrij en in beweging te zijn en daarin rust te ervaren. Niet totaal vrij, maar binnen de marges die gegeven worden door de natuur en de materialen om me heen. De boot en alle nuttige en prachtige onderdelen zelf, de windrichting en windkracht, mijn eventuele medepassagiers. Geen totale rust, want er is steeds anticipatie nodig om ervoor te zorgen dat aanvaringen ten alle tijde voorkomen worden (regel 1 onder zeilers!), en om koers en snelheid te behouden (regel 2), dus de zeilstanden dienen daar steeds op aangepast te worden (prachtige metafoor voor je cirkel van invloed) en je houdt zicht op de horizon, op het punt waar je heen wil.

Bakboord wijkt voor stuurboord (regel 3) tenslotte, helpt om helderheid te verschaffen, daar waar het soms nodig is om ‘overstag’ te gaan. Zeilen biedt in mijn ogen een prachtige metafoor voor het leven zelf.