ACT biedt ruimte aan invoelbare, verklaarbare menselijke worstelingen. Door de Acceptance and Commitment Therapy of Training leer je dat je je gedachten niet zo serieus hoeft te nemen, dat je de pijn van het leven mag voelen en dat je kunt handelen vanuit de voor jou belangrijke waarden. Dit vergroot je psychologische flexibiliteit. In plaats van je te richten op het veranderen van je gedachten en pijn, helpt ACT je om er een andere verhouding mee aan te gaan. 

We leven in een maatschappelijk context die voor veel mensen behoorlijk uitdagend is. Psychische klachten zijn geen bewijs dat er iets persoonlijk mis met je is. Als je beter leert begrijpen hoe onze context en onze gedachten invloed op ons hebben, dan wordt je flexibeler in je doen en laten. ACT biedt erkenning, ruimte en compassie.

Je kunt de waarden achter neigingen tot perfectionisme en gevoelens als angst onderzoeken. In plaats van dat we oncontroleerbare gedachten en emoties proberen te sturen, kunnen we een uitnodigende houding aannemen ten opzichte van al die onvermijdelijke hersenspinsels. We kunnen leren dat positieve gevoelens geen voorwaarde zijn om dingen te doen. Het gaat om het erkennen van onze eigen menselijkheid en om de bereidheid ongemakkelijke gevoelens en gedachten te ervaren. Niet te wachten tot deze weg zijn om in actie te komen. Ons lijden kan verminderen door minder in illusies (zoals de illusie van controle, de illusie van voorspelbaarheid en de illusie van rechtvaardigheid) te blijven hangen en meer te waarderen wat er is. Dat maakt je als mens meer flexibel. Als bijeffect kan dit tot meer rust en ontspanning zorgen.

De aanpak van ACT is gericht op zes functionele processen, die het fundament zijn van psychologische flexibiliteit: acceptatie, defusie, mindfulness, zelf als context, waarden en toegewijd handelen (zie figuur). In coaching en training met ACT leer je een set vaardigheden aan die je flexibiliteit vergroten. Onderdelen die daarbij aan bod komen hebben ieder een eigen rol in dit proces:

  • Creatieve hulpeloosheid: een open onderzoek naar de werking van controle en vermijding.
  • Acceptatie en bereidheid: verbinding maken met de schoonheid en de pijn van het leven
  • Defusie: afstand nemen van het denken
  • Mindfulness: het vergroten en versterken van je focus op het hier en nu.
  • Het Zelf: afstand nemen van gedachten over jezelf, kunnen veranderen van perspectief en door te handelen je zelfcompassie vergroten.
  • Waarden: erkennen en verkennen van je doelen en dromen en van wat je diep van binnen met je leven zou willen doen.
  • Toegewijd handelen: obstakels voor lief nemen en waardevol handelen.

Verandering van perspectief is cruciaal in het proces naar meer psychologische flexibiliteit. 

De relational frame theorie (R.F.T.) is de wetenschappelijke basis van A.C.T. en leert ons dat onze taal een fundamentele rol speelt in beïnvloeding van ons gedag. Taal biedt ons mensen heel veel moois, maar het is ook de verklaring van een groot deel van ons lijden. 

Hoe we onze taal en ons denkvermogen gebruiken, is erg bepalend voor hoe we ons voelen. 


Vanuit betrokkenheid bijdragen aan zinvolle zorg