Geweldloze communicatie (GC), Verbindende communicatie (VC) of Nonviolent Communication (NVC) is een wijze van communiceren ontwikkeld door klinisch psycholoog Marshall Rosenberg die empathie als rode draad ziet om in verbinding met jezelf en anderen te komen en te zijn. Rosenberg werd onder andere geïnspireerd door Carl Rogers en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

In een notendop helpt Verbindende communicatie je om met mildheid verantwoordelijkheid te nemen voor de vervulling van je eigen behoeften. Het procesmodel kan hiervoor als leidraad dienen, waarmee je stap voor stap kunt oefenen. 

Er wordt onderscheid gemaakt in de processen Waarnemen, Voelen, Behoeften onderkennen en een Verzoek doen aan jezelf en/of anderen vanuit respect en gelijkwaardigheid van ieders belangen en wensen. Het helpt hierbij om waarnemen niet te verwarren met oordelen, om gevoelens niet te vermengen met gedachten, om verantwoordelijkheid te nemen voor invulling van je eigen behoeften en meerdere opties te verkennen in strategieën om dat te doen. En om een verzoek niet te laten klinken als een eis. Een hele uitdaging, maar in mijn beleving erg de moeite van het ongoing leren waard!

Lees mijn blog over de meerwaarde van Verbindende Communicatie voor zorgprofessionals: Alles van waarde is weerbaar .

Naast de vier stappen zijn er drie processen. Die processen zijn: empathisch naar de ander luisteren, jezelf empathisch uiten, en zelf-empathie ("met jezelf in contact blijven"). De uitdaging ligt om in balans met jezelf en de ander de processen af te wisselen, en zo elkaar op behoefteniveau te vinden en daardoor een verbinding tot stand te brengen die vanuit intrinsieke motivatie gevoed wordt. Dit is anders dan communicatie waarbij je op strategieniveau communiceert zonder eerst naar elkaars onderliggende behoeften te kijken. De concepten en het model van geweldloze communicatie ondersteunen om zo kritiekloos en met verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens en behoeftes te communiceren. Hierdoor voelt de ander zich gehoord en begrepen en kun je jezelf ook uitdrukken op een manier die de ander goed kan horen.

Bronnen:

  • Rosenberg, M.B. (2011) Geweldloze Communicatie. Lemniscaat. ISBN 978 90 477 0361 7
  • Mol, J., (2012), De giraf en de jakhals in ons. Over geweldloos communiceren. Amsterdam, SWP Uitgeverij, ISBN 9789088503870
  • Wikipedia

De stappen. van de Giraf. De valkuilen van de Jakhals.

Naast geaccrediteerde trainingen voor artsen en paramedici, verzorg ik op aanvraag ook lezingen en workshops voor bijvoorbeeld een groepje coaches,trainers of voor teams in de zorg die dit gedachtegoed en de vaardigheden willen toepassen in hun praktijk met hun cliënten, patiënten en met collega's. En niet in de laatste plaats met zichzelf. Ik gebruik de Verbindende Communicatie ook in mijn coaching met individuele cliënten. Neem contact met me op om de mogelijkheden af te stemmen.

Vanuit betrokkenheid bijdragen aan zinvolle zorg